Završeno rušenje stambenog objekta u ul. Iza bašče br.8


07. 3. 2011

Završeno je rušenje stambenog objekta u ulici Iza bašče br.8. koje je počelo u petak, 04.03.2011. godine. Podsjećamo, Služba za urbanizam Općine Stari Grad je donijela rješenje kojim je utvrđeno da pomenuti objekat zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda i većih oštećenja ne može dalje služiti svojoj namjeni i kao takav predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi, okolne građevine i saobraćaj. Iz tih razloga, vlasniku objekta naloženo je uklanjanje građevine. S obzirom da vlasnik nije postupio po rješenju donesen je Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja prinudnim putem.
Izlaskom na lice mjesta ustanovljeno je da su pojedini dijelovi objekta u potpunosti izgubili svoju funkciju, na krovu su vidljiva udubljenja i propadanje, fasade uopšte nema, vidljivi su tragovi pucanja objekta sa svih stana, zidovi i dio krova su urušeni i imaju tendenciju daljeg padanja i propadanja.
S obzirom da se radilo o preduzimanju hitnih mjera u javnom interesu, koje se ne mogu odgađati, te da vlasnik nije izvršio opisanu obavezu, rušenje stambenog objekta obavila je Općina Stari Grad putem izvođača radova, odnosno KJKP „Rad“ Sarajevo, a na teret vlasnika objekta.
Općinske službe: Urbanizam, Inspekcijski poslovi i Civilna zaštita, pratile su realizaciju navedenih radova.
 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630