Na Vratniku obilježena 32. godišnjica stradanja šefa Međunarodnog Crvenog krsta


17. 5. 2024

Općina Stari Grad je, kao i svih proteklih godina, odala počast šefu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Sarajevu Fredericu Mauriceu, koji je stradao 1992. godine u ulici Višegradska kapija.

U ime Općine, cvijeće je na spomen ploču položio Emir Ibrišimović, pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove i Sabahudin Arapović, općinski vijećnik. Obilježavanju su prisustvovali i predstavnici Crvenog krsta FBiH, Grada Sarajevo, te općinskih organizacija Crvenog krsta.. „Ovim odajemo počast i svim ostalim stradalim humanistima koji su djelovali u našoj zemlji u periodu 1992-1995, a njihov jedini cilj je bio pomoći stanovništvu u tim zaista teškim vremenima“, istakli su organizatori, koji su ove godine događaj obilježili 17. umjesto 18. maja kada se tragičan događaj i desio.

Tog 18. maja 1992. godine 39-godišnji Moris je bio u pratnji konvoja lijekova za građane opkoljenog Sarajeva. Iako je konvoj jasno bio označen simbolom Crvenog krsta, otvorena je vatra usljed koje je tragično stradao.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630