Uklonjena bespravno postavljena rolo garažna vrata na poslovnom prostoru u Saračima


16. 5. 2024

Nakon hitne reakcije Službe za inspekcijske poslove Općine Stari Grad u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, uklonjena su bespravno postavljena rolo garažna vrata u antracit boji na poslovnom prostoru u Saračima. 

Ovaj nezakoniti čin narušio je ne samo izgled ovog dijela Starog Grada, već i vrijednost nacionalnog spomenika, zbog čega je Općina Stari Grad pokrenula i krivičnu prijavu. 

Federalni ispektor je naložio uklanjanje rolo garažnih vrata, te je isto urađeno o trošku korisnika prostora. 

Zahvaljujemo se FUZIP-u na pravovremenoj reakciji i dobroj saradnji sa Službom za inspekcijske poslove Općine Stari Grad.

Nastavljamo odlučne borbe protiv neovlaštenih intervencija koje ugrožavaju identitet ovog dijela grada.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630