OIK Stari Grad: Javni oglas za formiranje rezervne liste biračkih odbora za Lokalne izbore 2024


16. 5. 2024

Općinska izborna komisija Stari Grad Sarajevo objavljuje Javni oglas za izbor kandidata za formiranje rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnih timova i njihovih zamjenika. Uslovi imenovanja su podijeljeni na opće i posebne uvjete.

Opći uslovi obuhvataju osobe s pravom glasa te propisuju da član biračkog odbora ne može biti osoba koja se ne može kandidirati prema odredbama Izbornog zakona BiH, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, aktivan kandidat ili je bio kandidat na prethodnim izborima te osoba kojoj je izrečena kazna za težu povredu izbornih zakona ili propisa u posljednje četiri godine.

Posebni uslovi uključuju prebivalište u općini Stari Grad Sarajevo i upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska, najmanje završenu srednju školu te izostanak sankcije od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama "Dnevni avaz", na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo, oglasnoj ploči Općine Stari Grad Sarajevo te web stranici Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo.

Kandidati mogu preuzeti obrazac prijave u sjedištu Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo ili na internet stranici Općine.

Prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije s naznakom: "Prijava na Javni oglas za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnih timova i njihovih zamjenika - ne otvarati", na adresu Općinska izborna komisija Stari Grad Sarajevo, ulica Zelenih beretki br. 4, 71000 Sarajevo.

Kompletan Javni oglas pogledajte ovdje.

Obrazac SG-3 možete preuzeti ovdje.

Objavu Javnog oglasa u dnevnim novinama pogledajte ovdje.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630