Općina Stari Grad Sarajevo demantuje navode o zakupu objekata "Hotel Central" i "NA-MA"


12. 4. 2024

Općina Stari Grad Sarajevo želi demantirati navode u vezi s zakupom objekata "Hotel Central" i "NA-MA" iznesene od strane pravnog zastupnika kompanije na portalu Klix.ba. U ovom demantiju iznose se činjenice o visini zakupnine koju je privredno društvo TEMPLEVILLE DEVELOPMENTS LIMITED BH d.o.o. Sarajevo uplatilo Općini, u skladu s važećim ugovorima, kako bi se razjasnio kontekst situacije.
 
Općinski načelnik je predmet „Hotela Central“ i objekta „NA -MA“ , čiji je zakupoprimac privredno društvo TEMPLEVILLE DEVELOPMENTS LIMITED BH d.o.o. Sarajevo, predao u Tužilaštvo Kantona Sarajevo, zbog sumnji da se kroz nesavjestan rad u službi i zloupotrebu položaja omogućio štetan ugovor o zakupu, koji je suprotan zakonu i općinskim odlukama.
 
U cilju zaštite općinske imovine, ovaj slučaj nećemo posebno komentarisati, niti ćemo poduzimati radnje do tužilačke odluke u ovom predmetu.
 
Radi informisanja javnosti objavljujemo podatke o visini zakupnine privrednog društva TEMPLEVILLE DEVELOPMENTS LIMITED BH d.o.o. Sarajevo u skladu sa ugovorima, za koje postoji opravdana sumnja da su štetni za Općinu Stari Grad Sarajevo, te da nisu u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, a čega je vidljivo da je Općinski načelnik govorio istinu o visini predmetne zakupnine.
 
Naime, prema navedenim ugovorima zakupoprimac je dužan Općini kao zakupodavcu plaćati godišnju zakupninu, u iznosu 2,5% od bruto prihoda koje isti ostvari korištenjem dva objekta-prostora u prethodnoj godini, za poslovni objekat-prostor „Hotel Central“ u ulici Ćumurija broj 8, ukupne, površine 2.195,87 m2 i poslovni objekat–prostor „NA-MA“ u ulici Zelenih beretki broj 22, ukupne površine 1.521,22 m2.
 
Zakupoprimac je Općini za oba poslovna prostora za:
- 2020. godinu uplatio godišnju zakupninu u ukupnom iznosu od 14.478,34 KM (što mjesečno predstavlja iznos od 1.206,52 KM);
- 2021. godinu u ukupnom godišnjem iznosu od 30.114,43 KM (što mjesečno predstavlja iznos od 2.509,53 KM);
- 2022. godinu u ukupnom godišnjem iznosu od 37.634,62 KM (što mjesečno predstavlja iznos od 3.136,21 KM);
- 2023. godinu u ukupnom godišnjem iznosu od 45.418,03 KM (što mjesečno predstavlja iznos od 3.784,83 KM).
 
Objekat Hotel Central, prema važećoj Odluci o dodjeli u zakupu poslovnih zgrada i poslovnih prostora u Općini Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo nalazi se u C kategoriji ulica, za koju najniža mjesečna cijena zakupnine iznosi 10,00 KM po m2, dok se poslovni objekat "NA-MA" nalazi u B kategoriji ulica, za koju najniža mjesečna cijena zakupa iznosi 18,00 KM po m2.
 
Također, ističemo da je priznavanje uloženih sredstava zakupoprimca u rekonstrukciju poslovnog objekta – prostor „Hotel Central“, prema zaključenom ugovoru regulisano kroz fiksni dio zakupnine u ukupnom iznosu od 6.321.350,95 KM, zaključno sa 2009. godinom, prema nalazu ovlaštenog sudskog vještaka, a nakon čega je zakupoprimac počeo sa plaćanjem godišnjih zakupnina.
 
Napominjemo da je riječ o pitanju o kojem nemamo namjeru dalje diskutovati
putem medija, s obzirom na to da imamo puno povjerenje u nadležno Tužilaštvo i njihov temeljit i predan rad.

Općina će nastaviti poduzimati radnje s ciljem zaštite općinske imovine, a u skladu sa pozitivnim propisima.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630