Postavljena zaštitna mreža sa utezima na obje strane Višegradske kapije


17. 2. 2011

Početkom ove sedmice, završeno je postavljanje zaštitne mreže sa utezima oko zidova Višegradske kapije. Naime, zbog povremenog obrušavanja kamena sa zidova Višegradske kapije, Općina je odlučila sanirani pomenutu lokaciju, jer je predstavljala opasnost za građane i okolne objekte. Radnici firme Klico trans d.o.o. Sarajevo, uradili su privremeno osiguranje i zaštitu zida sa kontrolisanom demontažom nestabilnog kamenja, nabacivanje cementnog šprica, izradu boksova za deponovani kamen, te ugradnju pocinčane putarske mreže sa utezima sa obje strane zida, tj. od Višegradske kapije do saobraćajnice na Ravnim bakijama. Kompletni radovi su se izvodili po uputstvima Zavoda za zaštitu spomenika FBiH i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo.
Radovi su trajali od 07. do 14. februara 2011. godine. Realizaciju projekta u vrijednosti od 12.624,30 KM, finansirala je Općina Stari Grad.
 

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630