Održan zbor građana MZ Logavina: Najavljena sanacija klizišta na lokalitetu Sagrdžija


03. 3. 2023

U Mjesnoj zajednici Logavina, 02.03.2023. godine održan je zbor građana na kojem se prisutnima obratio općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić (NES) i najavio projekte koji će se realizovati u ovoj mjesnoj zajednici u toku 2023.godine.

Jedan od najvećih projekata bit će sanacija klizišta na lokalitetu Sagrdžija – kod džamije Ulomljenica za koji je u toku izbor izvođača radova. “Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu i pristupit ćemo radovima čim se izabere izvođač. Trenutno se radi projektno-tehnička dokumentacija, a projekat ćemo realizovati u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo”, izjavio je načelnik Hadžibajrić.

Istaknuto je da je u ovoj mjesnoj zajednici u toku i izgradnja Socijalne zgrade za smještaj socijalno ugroženih porodica. Ta investicije vrijedna je oko milion konvertibilnih maraka i zgrada će biti završena ove godine. Općina je osigurala zemljište i administrativne dozvole, a radove finansira Fondacija Hemiias, humaniste Hajriza Brčvaka.

“Sa Općinom Centar i načelnikom Srđanom Mandićem radimo na uspostavi kolske saobraćajnice u dijelu ulice Čadordžina što će dosta olakšati putnu komunikaciju i vezu sa centralnim dijelovima općine velikom broju stanovnika, kako iz Općine Stari Grad, tako i Općine Centar. Mi ćemo za potrebe ovog projekta riješiti imovinsko-pravne odnose kako bi se omogućilo proširenje puta, a Općina Centar će izraditi idejni projekat,” najavio ja načelnik Hadžibajrić.

Načelnik Hadžibajrić je najavio i mogućnost sanacije ulica Josipa Štadlera i Karpuzova za koje će biti izdvojeno oko 180.000 KM, ali tek nakon što KJKP”Vodovod i kanalizacija” završi radove na svojim instalacijama.

“Prošle godine smo planirali sanaciju ovih ulica i obezbijedili sredstva u budžetu. KJKP ‘Vodovod i kanalizacija’ je tražilo od nas da ne saniramo ulice prije nego što oni izvrše sanaciju svojih podzemnih instalacija, za što su navodno obezbijedili kreditna sredstva. Mi ih čekamo da ispune obećanje i zamijene instalacije, a Općina će odmah nakon toga asfaltirati ulice,” najavio je načelnik Hadžibajrić. Dodao je da će nakon sanacije ulice Josipa Štadlera u istoj biti zabranjeno parkiranje vozila i izvršeno proširivanje trotoara.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630