Sanirana ulica Čadordžina u dužini od skoro 160 metara


22. 7. 2022

Završeni su radovi na sanaciji dijela ulice Čadordžina, u ukupnoj dužini od skoro 160 metara.

Ulica Čadordžina je veoma prometnoj saobraćajnica koja povezuje više sporednih ulica i sokaka, te je njena sanacija od velikog značaja za sve učesnike u saobraćaju. Na ulici je ranije evidentiran veliki broj prokopa i oštećenja, te je sanacija bila neophodna. Saniran je glavni pravac dužine 128 metara i jedan krak dužine 30 metara, zamijenjeni su dotrajali ivičnjaci, urađeno preslagivanje postojećih postojećih koji su zadovoljavajuće kvalitete, te nivelacija šahtova radi pravilne odvodnje i na kraju asfaltiranje.

Radove je izvodila firma 'OXA' iz Sarajeva. Projekat je finansiran iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo, iznosom od 80.000 KM.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630