Završeno asfaltiranje dijela ulice Čadordžina, preostalo uređenje trotoara


15. 7. 2022

U mjesnoj zajednici Logavina završeno je asfaltiranje dijela ulice Čadordžina, a da bi projekat bio u cjelosti okončan preostalo je još uređenje trotoara koje će danas biti završeno, potvrđeno je u nadležnoj općinskoj Službi za investicije i komunalne poslove.

„Asfaltiranje glavnog pravca ulice je urađeno jučer, preostalo je još uređenje i asfaltiranje trotoara koje će danas biti završeno.“, pojasnili su u Službi.

Inače, ulica je bila u lošem stanju, ispucalog i oštećenog asfalta sa evidentiranim velikim brojem prokopa, tako da se sanirala u dužini od 158 metara, od toga je glavni pravac dužine 128 metara i jedan krak dužine 30 metara.

U sklopu radova radilo se uklanjanje oštećenog asfalta, tamponiranje, ravnanje, zamjena dotrajalih ivičnjaka, kao i preslaganje postojećih koji su zadovoljavajuće kvalitete i nivelacija.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630