Dobra dinamika sanacije kaldrme u ulici Hrgića


11. 12. 2020

Napreduju radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa dužine oko 60 metara u ulici Hrgića, u mjesnoj zajednici Logavina, koji su počeli prije deset dana. Kaldrmisano stepenište u ulici Hrgića je izlaz na ulicu Sagrdžije, te je važna putna komunikacija za veliki broj građana ovog naselja.

Ova kaldrma je bila u dosta lošem stanju i predstavljala je opasnost za kretanje pješaka, pogotovo u zimskom periodu. Iz tog razloga uvrštena u ovogodišnju realizaciju projekata s ciljem poboljšanja uslova za život građana ove ulice. „Uporedo se radi više poslova. Uklanja se stara i oštećena kaldrma, priprema se podloga za betoniranje, te postavlja novi kamen“, kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad.

Ugovorni rok za završetak radova je 55 radnih dana, a izvodi ih firma Klico trans gradnja. Investitor je Općina Stari Grad sa oko 33.000 KM. Ove godine sanirane su kaldrme na još šest lokacija i to u ulicama: Nadmlini, Jekovac, Porčina, Timurhanova, Begovac i Za beglukom. Za ove radove uloženo je više od 300.000 KM.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630