20. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Na 20. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj danas u velikoj sali Općine, jednoglasno je usvojen dnevni red. Na dnevnom redu 20. sjednice druga tačka je bila Prijedlog Odluke o naknadama i drugim pravima općinskih vijećnika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo. S obzirom na nekoliko prijedloga koje su iznijeli Mandatno-imovinska komisija, te Klubovi vijećnika SDA i dr, Općinsko vijeće je donijelo odluku da ovaj Prijedlog Odluke ide u Nacrt do septembra, te da svi koji žele do 06.septembra dostave svoje prijedloge u pisanoj formi, kako bi se na sjednici Općinskog vijeća u septembru odlučivalo o konkretnom aktu.
Jednoglasno su usvojeni Prijedlog Odluke o usvajanju i Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Šahinagića ulica - I faza“. Riječ je o projektu po kojem će biti izgrađene podzemne garaže i uređen nadzemni dio – trg sa uređenim zelenim površinama na lokalitetu preko puta Vijećnice, a vjeruje se da bi gradnja mogla početi u septembru ove godine.
Prijedlog odluke o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije bio je 5.tačka dnevnog reda. S obzirom da Komisija za imenovanje člana nije mogla odlučiti između dva kandidata koji su imali podjednak broj glasova, odlučilo je Općinsko vijeće tajnim glasanjem. Kandidat Neven Jakupović imao je 13, a Rešad Jusupović 17 glasova, te je OV zamjenskim članom Općinske izborne komisije proglasilo Rešada Jusupovića. Do razrješenja člana Općinske izborne komisije i imenovanja novog došlo je zbog smrti prethodnog člana Asima Ibrahimovića. S obzirom da je on bio i član Drugostepene stručne komisije, OV je donijelo još jednu odluku o razrješenju, a novim članom je proglašen Dževad Ahmetagić.
Deveta tačka dnevnog reda je bila Informacija o stanju naplate zakupnina za poslovne prostore za period od 01.01.-30.06.2010. godine gdje je dat uporedni prikaz naplate zakupnina za poslovne prostore u istom periodu za 2009. i 2010 . godinu uz zaključak da je evidentan porast naplate u odnosu na prošlu godinu od 36,51%. OV je usvojilo ovu Informaciju.
Nakon video prezentacije prethodnog i sadašnjeg stanja, usvojen je Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo.