Održana 19.sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

U velikoj sali Općine Stari Grad, jučer je održana 19.sjednica Općinskog vijeća sa sljedećim Dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika o radu na 18. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 27. maja 2010. godine;
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova;
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama ;
4. Prijedlozi Odluka o poništenju Odluka o prodaji poslovnih prostora čiji zakupci nisu pristupili potpisivanju Ugovora;
5. Informacija o poništenju Ugovora o prodaji poslovnih prostora zakupcima, a čiji zakupci ne izmiruju dugovanja;
6. Prijedlozi Odluka o prodaji poslovnih prostora;
7. Prijedlozi Odluka o neposrednoj dodjeli poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Luledžina br.12;
b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M. Bašeskij
br.55.
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije
br.27.
8.Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora;
9. Informacija u vezi sa zakupom poslovnih prostora u ulici Mula Mustafe Bašeskije Motel "Sokak", korisnika "JOB-Invest" sa prijedlogom zaključka;
10. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo;
11. Informacija o radu Službe socijalne zaštite Općine Stari Grad, JU "Kantonalni centar za socijalni rad";
12. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
I-Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
13. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.

 


Sve tačke dnevnog reda usvojene su, osim što je iz tačke br.7. Prijedlozi Odluka o neposrednoj dodjeli poslovnih prostora, povučen Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M. Bašeskije br.55. jer, prema mišljenju OV, nije ispoštovana zakonska procedura.
OV je usvojilo Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama. Prema dosadašnjem pravilniku pravo na jednokratnu novčanu pomoć imale su porodilje koje su stanovnici Općine Stari Grad Sarajevo i imaju prebivalište-boravište na području Općine.”
Izmijenjeni pravilnik sada glasi:
„Pravo na jednokratnu novčanu pomoć (JNP) imaju porodilje koje:
- imaju prebivalište na području Općine u trajanju od najmanje godinu dana u kontinuitetu do dana poroda odnosno rođenja djeteta,
- imaju boravište na Općini u trajanju od najmanje godinu dana do dana poroda odnosno rođenja djeteta, a imaju priznat status raseljenog lica,
- imaju prebivalište ili boravište na Općini kraće od godinu dana, a stupile su u bračnu zajednicu sa licem koje ima prebivalište ili boravište na Općini u trajanju dužem od godinu dana.“
S obzirom da je OV usvojilo Prijedloge Odluka o poništenju Odluka o prodaji poslovnih prostora čiji zakupci nisu pristupili potpisivanju Ugovora, poništene su Odluke o prodaji poslovnih prostora zakupcima: Samir Hadžić (prostor u ul Bakarevića br.1), Mirsad Puškić (prostor u ul Trgovke 15), Mugdim Imamović (prostor u ul.Trgovke G11) i Hamid Pamuković (prostor u ul.Bakaraevića br.1).
Na sjednici se vijećnicima obratio Načelnik Ćamil Harbinja koji je iznio Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo i aktivnostima policijskih službenika za period januar-decembar 2009. godine. Iz informacije se zaključuje da je broj izvršenih krivičnih djela na području Općine Stari Grad Sarajevo u blagom smanjenju, a uz primjetno povećanje procenta rasvjetljenosti krivičnih djela, pa se kretanje stanja kriminaliteta može ocijeniti zadovoljavajućim.
Na kraju sjednice su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative gdje je dosta vremena posvećeno pitanju isplate vijećničkih paušala, uz zaključak da će biti održan kolegij vijećnika na kojem će biti utvrđeno na koji način će se regulisati opravdanost vijećničkih izostanaka sa sjednica.