Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Na jučer održanoj 18. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo usvojene su sve tačke dnevnog reda, osim Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova koji je vraćen na doradu.
 


Nakon usvojenog zapisnika o radu na 17. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad , usvojen je i Prijedlog Odluke o raspodjeli Budžetskih sredstava za redovnu djelatnost boračkih udruženja za 2010. god. Nakon toga uslijedili su nacrt odluke o usvajanju UP „Katedrala – Spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II“ i nacrt Odluke o provođenju UP „Katedrala – Spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II“, o kojima je govorila predstavnica Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Mirsada Džiho.
Naime, prema prijedlogu Vrhbosanske nadbiskupije spomen-obilježje bi trebalo biti postavljeno na Trgu ispred Katedrale, na udaljenosti od 12,5 metara, ali neki vijećnici se nisu složili sa ovom udaljenošću jer smatraju da bi spomenik trebao stajati bliže Katedrali. Vijećnik BPS-a Nermin Bjelak je istakao da ova stranka neće prihvatiti UP koji predviđa spomen-obiljžje na pomenutoj udaljenosti, ali da nema ništa protiv njegovog postavljanja na drugoj lokaciji, bliže Katedrali. Vijećnik SDA Almedin Miladin je predložio da se spomenik dislocira, te da se javna rasprava održi za 30 dana (umjesto planiranih 15) kako bi u njoj učestvovalo više subjekata, ali je kasnije odustao od drugog dijela zahtjeva.
Nakon rasprave, usvojen je nacrt Odluke o usvajanju UP „Katedrala – Spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II“, dok je nacrt Odluke o provođenju UP "Katedrala - Spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II" usvojen uz zaključak da se spomenik dislocira u pravcu sjevera , prema objektu Katedrale, a javna rasprava je zakazana za 15 dana. Ove dvije tačke pratila je i video prezentacija na kojoj je prikazano kako bi izgledao spomenik na lokaciji gdje je planiran.
 


Inače, idejno riješenje spomen-obilježja papi Ivanu Pavlu II je rad akademskog kipara Hrvoja Urumovića i, prema njemu, ispred Katedrale će biti postavljena skulptura visine 2,92 metra, u uspravnoj figuri Pape u meditivnoj molitvi. Materijal od kojeg će spomenik biti izgrađen je segetski kamen, otporan na vremenske prilike i udarce.
U nastavku sjednice, usvojen je nacrt Odluke o pristupanju izradi UP „Šahinagića ulica – faza I“, koji je također pratila video prezentacija, a pojasnila Mirsada Džiho ispred Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Vijećnici nisu usvojili Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova koji je vraćen na doradu, a usvojene su sve naredne tačke: Informacija o provođenju Odluke o dodjeli i prodaji stanova ; Izvještaj o radu Turističke zajednice Kantona Sarajevo; Prijedlozi Odluka o neposrednoj dodjeli poslovnih prostora, te Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa.