Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad na kojoj je utvrđen datum održavanja svečane sjednice OV u povodu Dana Općine. Iako je Dan Općine, 02.maj, svečana sjednica će biti održana 18. maja (utorak) sa početkom u 11:00 sati.
Kako je pojasnio predsjedavajući OV, Rizah Avdić, na taj način će biti obuhvaćena dva značajna datuma za ovu Općinu: 18. godišnjica postrojavanja 1. brigade policije Stari Grad i Dan Općine.
Načelnik Ibrahim Hadžibajrić se na početku obratio informacijom o visini sredstava koje je Općina uložila u osnovne škole na području Starog Grada , naglasivši da su netačne insinuacije da Općina ne pomaže školama i da to najbolje potvrđuje spisak ulaganja objavljen na općinskoj web stranici, prema kojem je u prošlog godini izdvojeno cca 1,5 miliona KM.
Početak sjednice iskorišten je i za uručenje priznanja Vatrogasnog saveza koji se zahvalio Načelniku za doprinos u razvoju vatrogastva kroz pomoć Vatrogasnom društvu „Vratnik“. Priznanje za dobru saradnju uručeno je i Službi za civilnu zaštitu. Također, Načelnik i Općinsko vijeće su dobili zahvalnice i od karate kluba „Stari Grad“. Prije usvajanja tačaka dnevnog reda, novoizabrani zamjenik pravobranioca Rešad Jusupović, položio je zakletvu.
Na 17. sjednici OV-a je usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad. Općinsku povelju s zlatnim štitom dobili su Edin Rašić i Hamid Bahto; Povelju s grbom Općine Stari Grad dobili su Asim Medić i Asim Smajić; Priznanje „Zlatni sebilj“ dobili su Mustafa Sevinć, Šemsudin Džeko i Vojna misija Republike Turske; Policajac godine je Sanel Trnka; Zahvalnice Općine Stari Grad dodijeljene su Tolgi Karapirinu i Umitu Avdžiju, oficirima za saradnju sa Civilnim sektorom u Vojnoj misiji Republike Turske u BiH, Darki Čoriću, RVI III grupe sa 90% invaliditeta i Saneli Diani Jenkins, humanitarnom radniku.
Priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici 18. maja.
Na sjednici su usvojene sve tačke dnevnog reda.