Sutra 17. sjednica Općinskog vijeća

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika o radu na 16. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 29.marta 2010. godine;
2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo;
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Stari Grad za 2010. godinu sa Izvještajem o realizaciji budžeta Općine Stari Grad Sarajevo, za period 01.01.2010.godine do 31.03.2010. godine;
4. Prijedlozi odluka iz oblasti urbanizma:
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Urbanističkog
projekta "Bakrbabina džamija";
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog
projekta "Bakrbabina džamija";
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja;
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2010. godinu;
7. Prijedlog Odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
8. Prijedlozi odluka o neposrednoj dodjeli u zakup poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Zelenih beretki bb Gazihusrevbegov bezistan, PP-38;
b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Prote Bakovića br. 8/I;
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Logavina broj 42;
d) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Kovači broj 29;
e) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Sime Milutinovića broj 11;
f) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Ćumurija broj 2;

9. Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo;
10. Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja;
11. Prijedlozi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa:

I-Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu :
1. Cviko Elzin
2. Čormehmedović Esad
3. Hadžimurati Alija
4. Hadžović Mithad
5. Jašarević Atif
6. Memović Fehmija
7. Omerbegović Safet
8. Omerbegović Salko
9. Osmanović Hajra
10. Salispahić Salko i Mehmedalija

II- Preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta
1. Babić Fehim i Jasmin
2. Divčić Pavle
3. Raonić Mujesira
4. Sloboda Enis i dr.

III- Ostalo
1. Bukva Ismet
2. Čusto Safet

12. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.