Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Nakon usvajanja dnevnog reda, sa kojeg je prethodno povučen Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Prote Bakovića br.8/1 zbog dodatnih razmatranja, počela je 16.sjednica OV Stari Grad.
Većina tačaka dnevnog reda usvojena je jednoglasno, dok je 7.tačka (Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu lokacija za slobodnostojeće ljetne bašte), usvojena uz izmjenu. S obzirom da vijećnik Adnan Talić nije prihvatio članstvo u Komisiji, umjesto njega predloženo je da član komisije bude državni službenik Nadija Kurto, što je i usvojeno. Komisiju za dodjelu lokacija za slobodnostojeće ljetne bašte čine vjećnici Husein Čengić, Sadžida Džuvić, Vedran Dodik, Nermin Bjelak, te džavni službenici Nadija Kurto, Berina Kolaković i Svjetlana Jašarević koja je ujedno i Predsjednik komisije.
 


Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu usvojen je uz Zaključak da Služba za privredu, u saradnji sa Pravobranilaštvom Općine Stari Grad, pripremi Prijedlog odluke za brisanje-otpis potraživanja iz evidencije organa, što će onda biti upućeno u Kabinet Načelnika.
Na sjednici OV održanoj u decembru prošle godine nije prihvaćen Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad, tako da je na ovoj sjednici Komisija za izbor imenovanja zamjenika pravobranioca zauzela jedinstven stav i Općinskom vijeću predložila da na ovaj položaj stupi Rešad Jusupović, dipl pravnik, koji je također aplicirao za ovo mjesto i ispunjava sve uslove. OV je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojilo ovaj Prijedlog.
Općinsko vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Nalina bb, kojom se devastirani prostor površine 442,37 m2 dodjeljuje u zakup Privatnoj osnovnoj školi „Blooming Child“ i privatnoj Predškolskoj ustanovi „Blooming Child“.
 


Također, Vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Gazihusrev-begova br. 69; površine 20m2 Muslim Safetu i Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Fra Grge Martića br.2/IV, površine 27 m2 „Fidan“ d.o.o. Sarajevo.