16. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

 

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu na 15. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 25. februara 2010. godine;
2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.2009. do 31.12. 2009. godine;
a) Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu;
3.Prijedlog Odluke o raspodjeli budžetskih sredstava sportskim klubovima i neprofitnim organizacijama za 2010. godinu;
4. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu;
5. Program rada Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo;
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu lokacija za slobodnostojeće ljetne bašte;
8. Prijedlog Odluke o produženju mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Stari Grad Sarajevo;
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja;
10. Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo;
11. Prijedlozi odluka o neposrednoj dodjeli u zakup poslovnih prostora po prijedlogu Općinskog Načelnika:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Iza gaja bb;
b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Prote Bakovića br.8/I;
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Gazihusrev-begova br. 69;
d) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Fra Grge Martića br.2/IV;
12. Izvještaj o radu Drugostepene stručne komisije;
13. Izvještaj o stanju upravnog rješavanja u 2009.godini;
14. Prijedlozi iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa;
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Čolak Naza
2. Harak Suad
3. Isić Šerifa
4. Pustahija Vedad
5. Tandir Avdija
6. Žigo Ramiza i dr.
II - Razno
1. Durmo Aljo - (mijenja se pravosnažno rješenje Općinskog vijeća S.G.S.)

15. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.
 

Preuzmi kompletan materijal za vijeće (.rar)