15. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Obavještavamo Vas da će se 25. februara 2010. godine (četvrtak) u 14:00 sati (velika sala), održati 15. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

 

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika o radu na 14. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo,
održanoj 27.januara 2010.godine;
2. Prezentacija izabranog suvenira Općine Stari Grad Sarajevo;
3. Saglasnost na Sporazum o sufinansiranju projekta primarne prevencije u oblasti
maloljetničke delinkvencije;
4. Prijedlog Odluke o priznanjima Općine Stari Grad Sarajevo;
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za priznanja Općine Stari Grad Sarajevo;
6. Prijedlog Odluke o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbjeđenih u
Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za finansiranje boračkih udruženja;
7. Prijedlog Odluke o donaciji konstrukcije mosta na Obhodži;
8. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora;
9. Prijedlog Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine uloženih sredstava u grube
građevinske radove neophodne za stavljanje poslovnog prostora u funkciju;
10.Prijedlozi odluka o neposrednoj dodjeli u zakup poslovnih prostora;
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Logavina broj 11.
(po prijedlogu Općinskog Načelnika);
11.Prijedlog Odluke o vidovima socijalne zaštite koji se finansiraju iz Budžeta Općine
Stari Grad Sarajevo;
12.Prijedlog Odluke o sječi i potkresavanju stabala;
13.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad predsjednicima i
članovima savjeta mjesnih zajednica;
14.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova;
15.Prijedlog Odluke o načinu okončanja nedovršenih postupaka na poslovnim
prostorima na prostornoj cjelini Baščaršije na kojima su izvršeni radovi
rekonstrukcije ili izgradnje do 1990.godine;
16.Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola u prvom polugodištu
školske 2009/2010.godine;
17.Prijedlozi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa;

 

I-Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Ajanović Edib
2. Bukva Hakija
3. Čomaga Nurko
4. Dobrača Fikret
5. Drljević Fadil
6. Fazlić Šemsudin i Kreso Almedina (legalizacija stambenog objekta)
7. Fazlić Šemsudin i Kreso Almedina (legalizacija garažnog objekta)
8. Hadžić Hajro i drugi
9. Hasković Hilmija
10. Kadrović Fuad i drugi
11. Krasnić Hasija
12. Mehmedagić Haris
13. Memić Remzija
14. Nurković Mirsad i Zijad
15. Podrug Ahmet
16. Pustahija Vedad
17. Rizvan Hamdo
18. Selimović Avdo i Pašalić Hasnija
19 Smailhodžić Hamdija
20. Šero Zumreta
21. Trle Ramiz

II- Ustanovljavanje prava stvarne slžnosti na gradskom građevinskom zemljištu:
1. O.Š. Sedrenik»

III- Utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu:
1. Suljović Bećir

IV- Ostalo:
1. Hamzić Ramiza (odbija se zahtjev za utvrđivanje prava služnosti prilaza stambenom objektu)
2. Izmirlija Rabija (odbija se zahtjev ponude za otkup zemljišta)
3. Ćoso Ramiz (zaključak o ispravci rješenja)
4. Handžić Mubera (zaključak o ispravci rješenja)
5. Redžović Selim (zaključak o ispravci rješenja)
6. Karadža Bajro (rješenje o izmjeni pravosnažnog rejšenja)
7. Cviko Elzina (rješenje o ukidanju pravomoćnog reješenja)

18.Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.