Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Danas je u velikoj sali Općine Stari Grad održana 14-a sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, a osim 5.tačke dnevnog reda (Program rada Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za 2010.godinu) sve ostale usvojene su jednoglasno.
Na prijedlog vijećnika SDA, BPS-a i SDP-a Program rada Pravobranilaštva Općine Stari Grad za 2010. godinu vratiće se na doradu i biće precizniji, opširniji i detaljniji, te će se izložiti na narednoj sjednici OV-a, kada je planiran i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad za 2009. godinu.
Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu, uz prijedlog Predsjedavajućeg OV-a Rizaha Avdića da se ubuduće pristupi drugačijem načinu pisanja ovih izvještaja , što će objedinjavati Stručna služba OV-a.
 


Vijećnik SDA Almedin Miladin pozvao je Komisiju za pitanja boraca i žrtava rata da završi posao na izradi zvaničnog kalendara Općine Stari Grad sa značajnim ličnostima i datumima na teritoriji ove općine, u periodu 1992-1995. godine.
Općinsko vijeće je također usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u službama Općine Stari Grad Sarajevo, prema kojoj će se prijem stranaka u službama Općine vršiti u periodu od 9,00 do 12,00 sati.
Osim toga, državni službenici i namještenici u službama Općine imaju pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 minuta u periodu od 12,00 do 12,30 sati.
Ranijom Odlukom vrijeme za prijem stranaka bilo je u periodu od 09,00 do 13,00 sati, a dnevni odmor za državne službenike i namještenike u općinskim službama bio je predviđen u periodu od 12,00 do 13,00 sati, naizmjenično u trajanju od po 30 minuta.
 


OV je jednoglasno usvojilo Prijedlog Odluke o neposrednoj dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije br.63. (objekat Nove Daire , PK-3), koji je dodijeljen Savezu sjedeće odbojke BiH. Također, jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o neposrednoj dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Sime Milutinovića br.1, koji je dodijeljen Srpskom prosvjetno-kulturnom društvu „Prosvjeta“ kao izvornom vlasniku.