14. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Obavještavamo Vas da će se 27. januara 2010. godine /srijeda/ u 14:00 sati (velika sala),
održati 14. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika o radu na 13. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 28. decembra
2009.godine;
2.Program rada Načelnika Općine Stari Grad Sarajevo za 2010.godinu;
3.Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2009.godinu;
4.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2010.godinu;
5.Program rada Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za 2010.godinu;
6.Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2009.godinu; 7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi UP «Bakr-babina džamija»;
8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja prostorija mjesnih zajednica;
9.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u službama Općine Stari Grad Sarajevo;
10.Prijedlozi odluka o neposrednoj dodjeli u zakup poslovnih prostora:
a) Prijedlog Odluke o neposrednoj dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije br.63. (objekat Nove
Daire,PK-3)
b) Prijedlog Odluke o neposrednoj dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Sime Milutinovića br.1.
11.Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
I-Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu :
1.Babić Jasmina
2.Bajić Omer
3.Fazlić Ćama
4.Imamović Halil
5.Karaman Safija
6.Karić Emir
7.Mešić Nedžad
8.Nukić Nermina
9.Osmanović Taib
10.Sarač Sead i Nazifa
11.Sarić Tarik
12.Selimija Jumni
13.Tabaković Azra
II-Ponuda za otkup zemljišta
1. Nuhić Fikreta
III-Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi:
1. Općinsko Pravobranilaštvo SGS-Kupalište «Bazeni» Bentbaša
IV -Ostalo
1. Korać -Omanović Meliha (utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu)
2. Kasumaguć Madžida (rješenje kojim se odbija zahtjev)
3. Gušter Nedžad (rješenje kojim se odbija zahtjev u postupku dodjele zemljišta)
4. Efendić Aziz (rješenje kojim se odbija prijedlog za obnovu postupka)
5. Hrnjić Sadik i Tajib (izmjena pravosnažnog rješenja)
6. Močević Nusret (izmjena pravosnažnog rješenja)
7. Simić Ljubica (zaključak o ispravci pravosnažnog rješenja)

12 Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.
 

Materijal za 14. sjednicu OV