Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

U velikoj sali Općine Stari Grad održana je 24. sjednica Općinskog vijeća. Predloženi Dnevni red usvojen je nakon što je sa njega skinuta tačka broj 2 „Informacija o aktivnostima Općine Stari Grad Sarajevo u 2010. godini, uz video prezentaciju“ koja je predstavljena na godišnjoj press konferenciji održanoj 24. decembra 2010. godine, a prisustvovali su joj i općinski vijećnici. Video prezentacija je obuhvatila najznačajnije projekte općinskih službi realizovanih u tekućoj godini.
Na dnevnom redu bila je i tačka 3. „Verifikacija mandata samostalnog vijećnika“, gdje je vijećnik Edim Memić izrazio opredjeljenje sa istupi iz Kluba Stranke za mlade u kojoj je do sada bio, te da ubuduće svoj mandat obavlja kao samostalni vijećnik, što je Općinsko vijeće prihvatilo.
Vijeće je usvojilo i Prijedlog budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu od 17.280.000,00 KM. Naime, predloženi budžet za 2011. godinu bio je 17.275,000,00 KM, koji je uvećan za 5.000,00 KM na prijedlog Komisije za privredni razvoj, zanatstvo i turizam, za učenike koji bi izučavali stare zanate, što je i prihvaćeno od strane načelnika Hadžibajrića.
Najveći dio budžetskih sredstava, kako je naglašeno, čine vlastita sredstva Općine od 12,5 miliona. Osnovnu finansijsku snagu budžeta za 2011. godinu čine vlastita sredstva , među kojima su i prihodi od poreza od 2.5 miliona KM, pojasnio je zamjenik predsjedavajućeg, Mustafa Lačević. Nakon usvajanja Prijedloga budžeta, uslijedilo je i usvajanje Prijedloga Odluke o izvršavanju budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu.
Sve ostale tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene. Posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Stari Grad trajala je manje od dva sata, a nakon nje upriličena je zakuska za sve prisutne u holu velike sale.