U četvrtak 24. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika o radu na 23. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo održanoj 29. novembra 2010. godine;
2. Informacija o aktivnostima Općine Stari Grad Sarajevo u 2010. godini, uz video prezentaciju;
3. Verifikacija mandata samostalnog vijećnika;
4. Prijedlozi akata iz oblasti finansija:
a) Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu na razdjelu Jedinstvenog organa uprave, Općinskog vijeća i Općinskog pravobranilaštva;
b) Prijedlog Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu;
c) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu;
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
6. Izbor i imenovanje:
- Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća;
7. Prijedlog Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasda na području Općine Stari Grad Sarajevo;
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja;
9. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:
a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M. Bašeskije br. 60.
10. Prijedlog Odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo;
11. Prijedlog Programa korištenja javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo;
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo;
13. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:
1. Kalamujić Majda
2. Mujezinović Rizo
II – Ponude za preuzimanje iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta:
1. Jakubović Mehmed i Mevlida – (ne prihvata se ponuda)
2. Općinsko pravobranilaštvo Stari Grad Sarajevo – (preuzima se iz posjeda neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište);
III– Ostalo
1. Džanović Fadil i dr. – dopunsko rješenje
2. Memović Fehmija – dopunsko rješenje
3. Udruženje Planinarsko Skijaško Društvo „Trebević“ – (usvaja se zahtjev za privremeno ustupanje zemljišta na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja);
14. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.
 

Materijal za 24. sjednicu