U ovoj godini najavljena je realizacija tri velika projekta, koji je po vama najbitniji?

Izgradnja javne podzemne garaže u Šahinagića ulici
Izgradnja sportskog terena na Faletićima
Izgradnja sportske dvorane uz OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”