Postavljene unificirane tezge na Ferhadiji

05.03.2013

Povodom Međunarodnog Dana žena, 08. marta, u Ulici Ferhadija postavljene su unificirane tezge. Na ovaj način Općina Stari Grad nastoji riješiti problem bespravnog zauzimanja javnih površina tokom praznika.
„Postavljeno je dvadeset i pet unificiranih tezgi. Svaki zakupac je upozoren da na tezgama ne smije ništa dograđivati, postavljati najlone, metalne konstrukcije, kartone i sl.”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad.
Dozvoljena površina koja je izdata zakupcima, mora se održavati u čistom stanju i ne smije se dograđivati. Tezge će biti postavljene od 05. do 10. marta, 2013. godine.
Za iznajmljivanje tezgi mogla su se prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica uz ispunjavanje određenih uslova. Fizička lica moraju imati Rješenje o radu o obavljanju djelatnosti, a pravna lica Rješenje o registraciji kod suda.

 


 

Nazad
Štampaj  Na vrh

STAROGRADSKI Haberi